Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

4. Kto organizuje proces partycypacji?

Przygotowaniem zasad realizowania budżetu obywatelskiego zajmuje się samorząd, decyduje on również o wysokości środków finansowych, które przeznacza na projekty obywatelskie. To samorząd przygotowuje harmonogram, weryfikuje zgłoszone pomysły i organizuje głosowanie. Odpowiada również za realizację zwycięskich projektów.

5. Jaka jest rola mieszkańców?

Mieszkańcy i mieszkanki i ich zaangażowanie to najważniejszy element procesu partycypacji. Do obywateli i obywatelek należy opracowanie projektów, dyskusja nad nimi oraz oficjalne ich zgłoszenie, promocja i zdobycie poparcia. Samorząd weryfikuje projekty, ocenia, czy są realne i poddaje pod głosowanie, wreszcie – realizuje zwycięskie projekty.

6. Kto może zgłosić projekt? Kto może głosować?

W każdej gminie zasady zgłaszania projektów i głosowania ustalane są indywidualnie. W naszym serwisie możesz sprawdzić zasady obowiązujące w Twojej gminie.

7. Jakie projekty zgłaszać?

Nie ma przeszkód, aby projekty dotyczyły wszystkich zadań własnych gminy. Zawiera się w nich m.in. ład przestrzenny, drogi, ulice, edukacja, kultura, kultura fizyczna i turystyka, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, ochrona zdrowia, opieka społeczna, porządek publiczny i bezpieczeństwo, polityka prorodzinna, transport zbiorowy.

8. A co jeśli nie mam pomysłu na projekt?

W naszym serwisie znajdziesz mnóstwo inspiracji. Pokażemy Ci, jakie projekty powstają w innych miastach. Jeśli nie masz swojego pomysłu, korzystając z mapy możesz poprzeć pomysł, który najbardziej Ci się spodoba. Serwis Budżet Alert przypomni Ci także o oficjalnym głosowaniu.

9. Dlaczego powstał Budżet Alert?

W Polsce nie ma obecnie jednego miejsca, w którym zebrane byłyby wszystkie najważniejsze i aktualne informacje na temat budżetów obywatelskich. Wiedza ta jest rozsiana po setkach stron internetowych samorządów w Polsce. Celem projektu Budżet Alert jest zgromadzenie całej wiedzy w jednym miejscu, umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom promowania swoich pomysłów i budowania poparcia dla nich. Celem serwisu jest także dziennikarska kontrola przejrzystości procesów partycypacyjnych w Polsce. Realizacja projektu jest możliwa, ponieważ Polska Press Grupa dysponuje najszerszą w Polsce siatką dziennikarzy, mających bezpośredni dostęp do wszystkich informacji dotyczących tej formy wydawania gminnych pieniędzy i tej formy współuczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy.

10. Co mogę zrobić w serwisie Budżet Alert?

W serwisie Budżet Alert dowiesz się, czy w Twojej gminie jest budżet obywatelski. Znajdziesz tu aktualny harmonogram, poznasz zasady zgłaszania projektów, dowiesz się kiedy i gdzie oficjalnie zgłosić projekt. Budżet Alert pozwala Ci również opublikować Twój pomysł, opisać, go, dodać zdjęcia i przedstawić innym, aby zbudować poparcie. Jeśli nie masz pomysłu, u nas możesz znaleźć inspirację. Możesz również przeglądać pomysły, które proponują do realizacji mieszkanki i mieszkańcy Twojej najbliższej okolicy.

11. Co mam zrobić jeśli w mojej gminie widzę nieprawidłowości w realizacji budżetu obywatelskiego?

Korzystając z przycisku „Zgłoś nieprawidłowość” opisz problemi wyślij informację do nas. Nasi dziennikarze zajmą się sprawą.